Home poboljšati Lokacija prenijeti oglasi popularan
VicksWeb Hrvatska

Dobrodošli u VicksWeb™

Flag Counter

© VicksWeb Hrvatska d.o.o

O nama | Privatnost | Pomoć | Uvjeti | Feedback | Sigurnost | Usluge

Završen je Tjedan mode u Kopenhagenu, ovo su najbolji trendovi koje smo izdvojili s ulica danske prijestolnice
Izvor:  Novosti Buro 24/7
Subota, 22 Kolovoz 2020 13:00

Završen je Tjedan mode u Kopenhagenu, ovo su najbolji trendovi koje smo izdvojili s ulica danske prijestolnice

DOMINIKANAC AN�ELKO FAZINIĆ Skladatelj, spisatelj, pjesnik
Izvor:  Portal Glasa Koncila: Događanja
Subota, 22 Kolovoz 2020 13:00

Hrvatski redovnici dali su i u 20. stoljeću izvanredan doprinos hrvatskoj kulturi. Među njima mjesto spomena ima i dominikanac Anđelko Fazinić.

RoÄ‘en je 16. rujna 1902. u KorÄ�uli, krÅ¡ten imenom Ladislav. Nakon puÄ�ke Å¡kole u rodnom mjestu polazio je Dominikansku klasiÄ�nu gimnaziju u Bolu, koju je 1916. nastavio u Starom Gradu na Hvaru. Iskusio je nasilje talijanske okupacijske vojske na Hvaru 1919., nakratko bio zatvoren. Iste je godine u Dubrovniku stupio u novicijat Dalmatinske dominikanske provincije, uzevÅ¡i ime AnÄ‘elko. MaturiravÅ¡i 1920., poslan je 1921. na studij filozofije na rimski »Angelicum«, pa nakratko u Viterbo, a 1922. ponovno je na »Angelicumu«. Zbog bolesti se 1923. vratio u Dubrovnik na Generalno dominikansko uÄ�iliÅ¡te, diplomiravÅ¡i 1928. Za svećenika je zareÄ‘en 1927. Prvo je bio vjerouÄ�itelj u bolskoj gimnaziji, potom samostanski ekonom. Godine 1934. upisao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij južnoslavenskih književnosti s hrvatskim, latinskim, talijanskim i staroslavenskim jezikom, pohaÄ‘ajući predavanja i na MuziÄ�koj akademiji. Vodio je tada, i poslije, zbor željezniÄ�ara. Ujedno je 1935. – 1938. vodio Konvikt »Kažotić« za srednjoÅ¡kolsku muÅ¡ku mladež. DiplomiravÅ¡i 1939., u bolskoj gimnaziji predavao je hrvatsku književnost. Profesorski ispit položio je 1944. Godine 1942. izabran je za provincijala, Å¡to je u dva mandata obnaÅ¡ao do 1950. PoÄ�etkom 1944. ponovno je bio u Zagrebu i doživio savezniÄ�ko bombardiranje samostana, tijekom kojega je ranjen. S komunistiÄ�kim vlastima vodio je teÅ¡ku borbu za oÄ�uvanje dominikanske imovine i slobodu Å¡kola, dapaÄ�e uspio je utemeljiti samostan u Subotici, koji je meÄ‘utim bio kratka vijeka. Bio je u izaslanstvu klera ZagrebaÄ�ke nadbiskupije na sastanku s Titom 2. lipnja 1945., o Ä�emu je ostavio zanimljiv zapis u »Mojim sjećanjima«. U Bol se vratio 1950. Treći put je bio provincijal od 1963. do 1968. Tada je pokrenuo »Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije« i ponovno otvorio samostan u Gružu. Godine 1968. preselio se u KorÄ�ulu, 1969. u Rijeku, 1978. ponovno je bio u Zagrebu kao prior, a potom je opet u Rijeci, gdje je umro 20. listopada 1983.

Bijaše svestrano izobražen, djelatan i stvarala�ki plodan skladatelj i spisatelj, a sve to uz razne odgovorne upravne službe u Provinciji tijekom nemirnih i teških godina prošloga stoljeća.

Od sjemenišnih dana zanimao se za glazbu. Od 1919. do 1921. u Dubrovniku je u�io glazbenu teoriju i orgulje kod subrata Jordana Viculina, u Viterbu je bio sukantor, a nakon povratka u Dubrovnik kantor i orguljaš. U bolskoj gimnaziji podu�avao je glazbenu teoriju, harmoniju i pjevanje, vodio pjeva�ki zbor i tamburaški sastav te mjesno crkveno pjeva�ko društvo »Svetu Ceciliju«. Skladati je zapo�eo 1922., no skladbe je objavio tek od sedamdesetih godina u »Svetoj Ceciliji«, raznim crkvenim pjesmaricama i katekizmima, a 1979. tiskao je samostalnu zbirku religioznih skladba »Pjevajmo Gospodinu«, no većina je u rukopisu. Skladao je po dvadesetak adventsko-božićnih te korizmeno-uskrsnih djela, stotinu petnaest u �ast Kristu, po devedesetak u �ast Bogorodici te svetcima i blaženicima, više psalama, pripjevnih psalama i hvalospjeva, sedam misa, uglazbio je »Magnificat« s. Marije od Presvetoga Srca te uz više desetaka ostalih skladba i �etrdesetak skladba za djecu, �etiri kompozicije za tamburaški sastav, još operete »Biserka« i »Genovea« i kantatu »Priorova pri�a«. Bilježio je stare bolske, hvarske (»Za križen«) i kor�ulanske napjeve, a s Vladimirom Fajdetićem dešifrirao je i notno zabilježio istarsku misu iz Muna.

Od ostalih tekstova treba spomenuti Ä�lanak u »Spremnosti« »Dominikanci u Hrvatskoj« (1945.) te u »Arhivskom vjesniku« 1972. i Ä�asopisu »Nova et vetera« 1985. objavu i obradu Strossmayerovih pisama hrvatskim dominikancima. Teme iz povijesti crkvene glazbe obraÄ‘ivao je u »Svetoj Ceciliji«, a istiÄ�e se Ä�lanak »Glazbena djelatnost hrvatskih dominikanaca u ovom stoljeću« (1982./83.). Posvetio se istraživanju života svećenika pjesnika, teologa, filozofa, arheologa i povjesniÄ�ara Jakova SaleÄ�ića (1678. – 1747.). U »Gospinoj krunici« pisao je o raznim redovniÄ�kim, kulturnim i vjerskim temama, od kojih izdvajamo »Priroda u bogoslužju« i »Bogoslužje u prirodi«. Nakon rata pisao je u »Vrelu života«, »Ave Maria«, »Službi Božjoj«, »Svetoj Ceciliji«, »Lanterni sv. Marka«, »Croatica Christiana Periodica«, zbornicima i spomenicama. Priredio je za tisak molitvenik »Treći red sv. Dominika« 1968. te s talijanskoga preveo nekoliko nabožnih djela. U reviji »Homilije« objavio je propovijedi, a u »Maruliću« tek nekoliko pjesama pod pseudonimom Corcyrensis. Å teta, jer je imao dar dubokoga pjesniÄ�koga osjećanja i sažimanja života, Ä�emu neka posluže stihovi pjesme »Zvona Kozale«: »Sa Kozale zvona rastuženo zvone. / Klonuli jecaji sumorno silaze / Sa sumrakom i sa blagim sjevernjakom / Na grad i na luku. // Kroz Ä�emprese groblja / Povorka ljudi prati do jame / Jednoga od nas. / I zvona plaÄ�u. // Topla je veÄ�er. / U luci ljudi zadovoljno psuju. / Mlada prostitutka lovi se u svjetlu, / U kući pijanac mlati svoju ženu, / U strahu djeca sakrivena plaÄ�u. // I plaÄ�u zvona nad otvorenim grobom, / I plaÄ�u zvona nad grobnicom grada.«

Objava DOMINIKANAC AN�ELKO FAZINIĆ Skladatelj, spisatelj, pjesnik pojavila se prvi puta na Glas Koncila.


Mama otkrila pet jednostavnih trikova koji su joj olakšali život
Izvor:  24sata.hr najnovije vijest
Subota, 22 Kolovoz 2020 13:00

Lana Hallowes kaže kako bi voljela da je njoj netko rekao za te trikove kad je bila mlada mama, poput stavljanja duplih plahti ili nošenja spužve u auto - jer kaže da ne samo da štede vrijeme, već i živce u svakodnevici

Nakon turneje po Hrvatskoj motovunska karavana sti¾e u Zagreb i na otoke
Izvor:  Magazin - mojtv.hr
Subota, 22 Kolovoz 2020 13:00


Krenula pretprodaja za program u Laubi od 27. kolovoza do 6. rujna

Zagreb Glazbena škola Pu�išća
Izvor:  Zagreb Gradske vijesti
Subota, 22 Kolovoz 2020 12:59

25. Međunarodna ljetna glazbena škola Pu�išća

Uz  epidemioloÅ¡ke preporuke i mjere koje su na snazi u tijeku su radionice MeÄ‘unarodne ljetne glazbene Å¡kole PuÄ�išća koja ovo ljeto obilježava  25. obljetnicu postojanja.

 U PuÄ�išćima na BraÄ�u održavaju se desetodnevne radionice klasiÄ�ne, jazz i popularne glazbe uz popratne koncerte i kulturne manifestacije.

MeÄ‘unarodna ljetna glazbena Å¡kola i ove, jubilarne, dvadeset pete godine, zapoÄ�ela je i odvija se prema predviÄ‘enom planu i programu. Å kola traje dva i pol ljetna mjeseca a do sada se održalo dvanaest desetodnevnih radionica na klaviru, Ä�elu, flauti, violini , gitari i trombonu.  Do kraja Å¡kole uz planirane seminare klasiÄ�ne glazbe održati će se i Jazz radionice u Bolu. 

 Na  radionicama  je zastupljeni svakodnevni individualni rad s profesorom,  a na kraju svake skupine održavaju se koncerti klase i nezaobilazni zavrÅ¡ni koncerti  u dvorani s razmaknutim klavirima udaljenim od publike, a sama publika na preporuÄ�anoj je distanci.  Dio koncertnih dogaÄ‘anja  održavati  će se na trgu, balkonu, brodu i parkovima.

Do sada polaznici i profesori bili su osim iz naÅ¡e zemlje, iz Slovenije, Litve, Å vicarske, Å vedske, Poljske,  Francuske, Austrije, Srbije i Bosne.

 Svi sudionici uz predani rad i  pripreme programa koji će na zavrÅ¡nom koncertu raznolikim programom razveseliti svoje roditelje, mjeÅ¡tane i goste, imaju priliku koristiti sve blagodati Mediterana, kupati se, sunÄ�ati i uživati na pitoresknim plažama gdje nerijetko spontano zapjevaju i zasviraju poneseni braÄ�kim ljetom.

Program Međunarodne ljetne glazbene škole Pu�išća u dugogodišnjoj suradnji je s Općinama Pu�išća i Bol, Centrom za kulturu Bol, osnovnom glazbenom školom Bra� i Buffet Crampon iz Pariza

U dugogodišnjoj tradiciji školu podržavaju Ministarstvo kulture RH, Arriva, HUZIP, ZAPRAF, HDU

WEB:

http://www.music-school-pucisca.com/
MAIL:

info@music-school-pucisca.com
FB:

International Summer Music School Pucisca – Island of Brac, Croatia


Gužve za testiranje na koronavirus sve su veće i veće: Kolona seže od Mirogojske ceste do Ribnjaka!
Izvor:  Zagreb.info
Subota, 22 Kolovoz 2020 12:59

Prethodnih nekoliko dana, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar u Zagrebu stvaraju se velike gužve zbog testiranja na koronavirus. Tome svjedo�i i povećan broj oboljelih u posljednje vrijeme.

Metropola broji 58 novih slu�ajeva i 1133 aktivnih samoizolacija!

Kolona vozila za testiranje proteže se od Mirogojske ceste do Ribnjaka, što je gotovo dva kilometra.

Podsjećamo, kako su poÄ�eli raditi ogromne gužve pred Nastavnim zavodom za javno zdravstvo “Dr. Andrija Å tampar”, iz te su ustanove već nekoliko puta upozorili da postoje i druge lokacije u Zagrebu na kojima se graÄ‘ani mogu testirati.

Testiranje uz uputnicu lijeÄ�nika obiteljske medicine mogući su, osim u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Å tampar” i na sljedećim lokacijama:

Dom Zdravlja Zagreb-Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11

Dom zdravlja Zagreb-Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22

Dom zdravlja Zagreb Istok, Grižanska 4

Uzimanje uzoraka obavlja se od 8 do 20 sati.

Testiranje o vlastitom troÅ¡ku – bez uputnice, moguće je u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Å tampar”, Mirogojska 16

Uzimanje uzoraka obavlja se od 8 do 16, a vikendom i blagdanom od 8 do 14 sati.

NE RADITE GUŽVE PRED ŠTAMPAROM! Testirati se možete i na sljedećim lokacijama:

 

The post Gužve za testiranje na koronavirus sve su veće i veće: Kolona seže od Mirogojske ceste do Ribnjaka! appeared first on Zagreb.info.


Na �etiri dubrova�ke plaže više nema one�išćenja
Izvor:  NASLOVNICA | tportal.hr
Subota, 22 Kolovoz 2020 12:58

More na dubrova�kim plažama Šulić, Dan�e, Hotel Bellevue i Hotel Libertas Rixos više nije one�išćeno, izvijestili su u subotu iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo.

Čudne okolnosti Navalnijeva transfera u Njema�ku?
Izvor:  HRT: Vijesti
Subota, 22 Kolovoz 2020 12:57

Ju�er su Navalnijevi suradnici prepri�ali navodni događaj iz bolnice.

BiH bilježi 318 novih zaraza korona virusom; školska godina kreće prema planu
Izvor:  Direktno.hr
Subota, 22 Kolovoz 2020 12:56

Od korona virusa je u subotu u BiH zabilježena zaraza kod 318 i smrt šest osoba što je smanjenje u odnosu na dan ranije, izvijestile su vlasti koje su najavile redoviti po�etak školske godine u rujnu te primjenu posebnih mjera u slu�aju eskalacije epidemije.


Srbijanski diktator Aleksandar VuÄ�ić pokazao fotografiju nacionalnog stadiona: ‘Na tom mjestu će kvadrat odmah skoÄ�iti za 1000 eura’
Izvor:  narod.hr
Subota, 22 Kolovoz 2020 12:56

U Srbiji ništa novo, tamošnji diktator, Aleksandar Vu�ić, i dalje niže obećanja za obećanjem. Nakon što je obećao da će Srbija po svemu prestići Hrvatsku, što mu je o�ito osnovna preokupacija, a posebno po BDP-u, sada je gostujući u Novom jutru na TV Prva donio i fotografije. Neki će reći nova Potemkinova sela srbijanskog predsjednika.

Radi se o fotografijama budućeg nacionalnog stadiona u Srbiji. Srpski tabloidi, a oni su mahom promidžbena maÅ¡inerija vladajućeg režima, piÅ¡u kako je zapravo ”nacionalni stadion pred ostvarenjem.” Iako se zapravo, ponovimo, radi o fotografijama, fotografije su jedno, proces izgradnje, a onda i realizacija, neÅ¡to sasvim drugo. Primjerice, u Hrvatskoj skoro petnaest godina gledamo fotografije PeljeÅ¡kog mosta, joÅ¡ uvijek smo na tome, barem zasad i barem joÅ¡ jedno vrijeme.

Vu�ić tvrdi da je nacionalni stadion Srbiji nasušna potreba, iako njihove reprezentacije na velikim natjecanjima nema �esto, a kad ih i ima ispadaju prije i nego stignu na natjecanje.

”Å to će nam? To je danas nasuÅ¡na potreba. Promijenile su se potrebe, ljudi idu na stadione kako bi uživali s obiteljima, da im na stadionu bude ljepÅ¡e. Bit će to spojena Ä�eliÄ�na konstrukcija, unutra drvo, dakle prirodni materijali. Vjerujem da će se poÄ�eti s gradnjom sljedeće godine, od državnog novca će se graditi i neće biti jeftino”, poruÄ�io je VuÄ�ić te je dodao:

”Stadion će biti blizu autoputa MiloÅ¡ Veliki i blizu izlaznice autoputa Beograd – SurÄ�in. To će biti novi razvojni projekt i na tom mjestu će kvadrat odmah skoÄ�iti za 1000 eura.”

Srbijanski diktator je objasnio kako će sa sadašnjih 850 do 900 eura, kvadrat u obližnjem stambeno poslovnom kompleksu nadomak stadiona koštati automatski bar 2.000 eura.

Objava Srbijanski diktator Aleksandar VuÄ�ić pokazao fotografiju nacionalnog stadiona: ‘Na tom mjestu će kvadrat odmah skoÄ�iti za 1000 eura’ pojavila se prvi puta na narod.hr.


<< < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > >>