Home poboljšati Lokacija prenijeti oglasi popularan
VicksWeb Hrvatska

Dobrodošli u VicksWeb™

Flag Counter

© VicksWeb Hrvatska d.o.o

O nama | Privatnost | Pomoć | Uvjeti | Feedback | Sigurnost | Usluge

Usporio rast hrvatskog gospodarstva
Izvor:  Energy Press
Petak, 28 Veljača 2020 15:35

[vc_row][vc_column width="1/3"]DZS [/vc_column][vc_column width="2/3"]Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u �etvrtom tromjese�ju prošle godine za 2,5 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, što je sporiji rast u odnosu na prethodni kvartal, kada je poraslo 2,9 posto, ali u skladu s o�ekivanjima analiti�ara Raiffeisenbank Austrie (RBA).[/vc_column][/vc_row]

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u petak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u proteklom kvartalu porastao za 2,5 posto na godišnjoj razini, što je već 22. tromjese�je zaredom kako BDP raste, ali sporije nego u prethodnom.

"Prema prvoj procjeni DZS-a u razdoblju od listopada do prosinca 2019. gospodarstvo je nastavilo rasti i 22. tromjese�je za redom, iako nešto sporijom dinamikom u odnosu na treće tromjese�je, što je u skladu s našim o�ekivanjima", kažu analiti�ari Raiffeisenbank Austria (RBA).

Najveći pozitivni doprinos BDP-u u posljednjem lanjskom tromjese�ju ostvaren je rastom izvoza roba i usluga te potrošnje kućanstava, priopćio je DZS. No, doprinos neto inozemne potražnje bio je negativan. Potrošnja kućanstava u �etvrtom lanjskom tromjese�ju porasla je za 4 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, što je brži rast u odnosu na prethodni kvartal, kada je porasla 3,1 posto.

Izvoz roba i usluga porastao je u proteklom kvartalu 5,6 posto na godišnjoj razini, brže u odnosu na 5,1 posto u prethodnom tromjese�ju. Pritom je izvoz roba porastao 2,1 posto, dok je izvoz usluga sko�io za 12,1 posto. Uvoz roba i usluga porastao je istodobno za 0,1 posto na godišnjoj razini, znatno manje nego u prethodnom tromjese�ju, kada je uvećan za 4,3 posto. Pritom je uvoz roba oja�ao za 0,8 posto, dok je uvoz usluga pao za 3,1 posto.

[quote_box name=""]

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je u petak da su stope rasta BDP-a u skladu s Vladinim projekcijama, da su ostvarene na zdravim temeljima te kako treba nastojati da one budu i veće.[/quote_box]

U proteklom kvartalu bruto investicije u fiksni kapital porasle su za 4 posto na godišnjoj razini, što je sporije u odnosu na rast od 5 posto u prethodnom tromjese�ju. U �etvrtom je tromjese�ju porasla i državna potrošnja, za 3,5 posto na godišnjoj razini, što je brži rast u odnosu na prethodni kvartal, kada je iznosio 2,9 posto.

U cijeloj prošloj godini BDP je, pak, porastao za 2,9 posto, što je brže nego godinu dana prije kada je rast iznosio 2,65 posto. Brži rast BDP u prošloj godini ponajviše se zahvaljuje snažnom, 4,1-postotnom skoku u prvom tromjese�ju, dok je u drugom kvartalu BDP porastao 2,4, a u trećem 2,9 posto na godišnjoj razini. Iz RBA isti�u da je to u skladu s njihovim o�ekivanjima.

Dodaju i da je rast Hrvatske u odnosu na prosje�nu stopu rasta EU 28 ponovo snažniji od prosje�nog rasta EU. U promatranom tromjese�ju, naime, realna, sezonski prilagođena stopa rasta u EU 28 iznosila je 1,1 posto. Uspoređujući sa zemljama u SIE Hrvatska je, u promatranom razdoblju, zabilježila skromniju godišnju stopu rasta. Primjerice, gospodarstvo Mađarske je u promatranom razdoblju, prema sezonski prilagođenim podacima, raslo po stopi od 4,6 posto dok je u Rumunjskoj te Poljskoj i Bugarskoj stopa rasta iznosila 4,2 odnosno 3,5 posto. "Iako u ovog godini o�ekujemo blago usporavanje ekonomske aktivnosti kratkoro�ni izgledi ostaju pozitivni. Investicije, posebno javne, bit će podržane predizbornim aktivnostima, fondovima EU i još uvijek niskom bazom. S jedne strane, rastući pritisak na rast plaća može ugroziti kapacitet privatnih ulaganja, ali i dodatno potaknuti ionako snažnu potrošnju kućanstava", procjenjuju u RBA.

[quote_box name=""]

Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o godišnjem rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2,9 posto u 2019. godini potvrda su da hrvatsko gospodarstvo kontinuirano raste po stopi od oko tri posto, ali na zdravim temeljima, ocijenio je u petak premijer Andrej Plenković.[/quote_box]

Dodaju kako je potonje odraz visokog optimizma i o�ekivanja potroša�a, potaknutog još uvijek pozitivnim kretanjima na tržištu rada, potisnutom inflacijom, snažnom kreditnom aktivnošću i nastavkom povoljnih kretanja u turizmu, tuma�e. "Međutim, ovdje treba ostati oprezan budući, da novonastala neizvjesnost vezana za širenje korona virusa može imati negativne posljedice na turisti�ki sektor, koje bi prema kraju godine, u slu�aju smirivanja situacije, ipak trebale bit sve blaže", smatraju analiti�ari RBA.

Negativni rizici usko su povezani s vanjskim okruženjem, prije svega s potencijalnim usporavanjem zamaha rasta u EU, nastavkom nesigurnosti oko trgovinske politike i geopoliti�kih sukoba. "Kona�no, najnepredvidivije i još uvijek nepoznato je stvarni razmjer i posljedice širenja korona virusa. Daljnje širenje virusa u Europi i Hrvatskoj može nepovoljno utjecati na hrvatsko gospodarstvo zbog visoke ovisnosti o turizmu. Međutim, stvarni utjecaj za sada je gotovo nemoguće procijeniti", zaklju�uju u RBA.


PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA ŽUPLJANA ŽUPE SV. MARKA EVAN�ELISTA IZ MARKOVCA NAŠIČKOGA Trajan zapis o živoj vjeri
Izvor:  Portal Glasa Koncila: Događanja
Petak, 28 Veljača 2020 15:30

Župna zajednica u Markovcu Naši�kom može se pohvaliti jedinstvenim duhovnim svjedo�anstvima svojih župljana okupljenima u korice knjige. Iz župne zajednice župe sv. Marka evanđelista, koja živi kao predgrađe Našica, tridesetak župljana podijelilo je svoja duhovna iskustva u zborniku »Svjedo�anstva vjere«, koji je objavljen po�etkom prošle jeseni, a sredinom sije�nja već je izišlo i drugo nepromijenjeno izdanje.

Svaki će �itatelj »Svjedo�anstava vjere« osjetiti zlatnu nit koja vezuje sva iznesena svjedo�anstva. Pisanje župljana sv. Marka evanđelista nije teološko djelo, opterećeno znanstvenim instrumentima i na�inom pisanja razumljivim tek visokoobrazovanim ljudima. »Svjedo�anstva vjere« pisali su »obi�ni« vjernici, ljudi koji ne iska�u s naslovnica masovnih i društvenih medija, nego svoju vjeru svjedo�e u maloj sredini, redovitim sudjelovanjem u euharistijskim slavljima i angažmanom u svojoj župnoj zajednici, odgojem djece u kršćanskom duhu i stavljanjem obitelji i braka na pijedestal vrijednosti. Svakoga od njih Bog je dotaknuo na poseban na�in u njihovim životima, koji dakako nisu bili izuzeti ni od križeva koje život nosi, kao što su bolesti, materijalno siromaštvo, nerazumijevanje okoline, loša klima u društvu, pa �ak i nerazumijevanja u vlastitoj obitelji. Također, rije� je o ljudima koji svoje misli ne izražavaju �esto pisanjem, pa je i prijenos vlastitoga iskustva vjere na papir bez sumnje za mnoge od njih bio svojevrstan izazov. »Svjedo�anstva vjere« nisu, dakle, obi�no djelo duhovne proze, nego i ukori�eni vjerni�ki životni put markova�kih vjernika.

Dati Bogu prioritet

»Naša župa u Markovcu Naši�kom mala je zajednica i osjetili smo potrebu podijeliti svoja svjedo�anstva kako ta iskustva žive vjere ne bi bila zaboravljena. Vjerujem da će naši prilozi u zborniku potaknuti i druge da iskrenije svjedo�e vjeru u okolnostima u kojima se nalaze. Danas �esto nije jednostavno iskreno svjedo�iti vjeru. Vjernici su �esto predmet ismijavanja, a to u većini slu�ajeva dolazi od onih koji u crkvu i ne idu. S naše vjerni�ke strane jedan je od problema što se ponekad za�ahurimo pa nas nitko i ne primjećuje. Ovom knjigom javno svjedo�imo ono što vjerujemo«, kazala je za Glas Koncila Nada Bereš.

»Naša župa u Markovcu Naši�kom mala je zajednica i osjetili smo potrebu podijeliti svoja svjedo�anstva kako ta iskustva žive vjere ne bi bila zaboravljena. Vjerujem da će naši prilozi u zborniku potaknuti i druge da iskrenije svjedo�e vjeru u okolnostima u kojima se nalaze. Danas �esto nije jednostavno iskreno svjedo�iti vjeru. Vjernici su �esto predmet ismijavanja, a to u većini slu�ajeva dolazi od onih koji u crkvu i ne idu.«

»Svoje svjedo�anstvo gradim oko iskustva koje sam stekla prije nekoliko godina u Međugorju i koje je duboko promijenilo moj život i na�in promišljanja o vjeri. Vjernici koji su ondje svjedo�ili svoju vjeru molitvom duboko su me ganuli, a ja tada nisam ni znala ispravno moliti krunicu. U srcu sam tada osjetila nešto posebno. Moje �uđenje i divljenje ljudima u Međugorju po�etak je moga iskrenoga obraćenja srca«, rekla je vjernica Bereš. Njezino svjedo�anstvo govori i o potrebi promjene ritma života i redoslijeda prioriteta u svakodnevici. »Osjećala sam se kao da sam uvijek u žurbi. Na prvom mjestu bile su mi obveze na poslu, kućanstvo, briga za obitelj, a tek nakon toga dolazio je duhovni život. Zadovoljavala sam se koliko-toliko redovitim odlascima na nedjeljne mise, bez dubljega promišljanja o vjeri. No postupno sam mijenjala prioritete, stavljajući Boga na sve više i, u kona�nici, na prvo mjesto«, objasnila je. Ipak, njezin novi na�in života nije uvijek nailazio na blagonaklonost okoline, uklju�ujući i njezinu obitelj. »Najviše je nerazumijevanja bilo oko mojih �estih molitava i odlazaka u crkvu. Nisu razumjeli zašto i tijekom radnoga tjedna idem na mise. To je bio najteži problem, no danas i u tome vidim pomake nabolje. Puno sam molitava prikazivala i za svoga supruga koji dugi niz godina nije išao redovito u crkvu, a osjećam da ga je moj primjer potaknuo i na obraćenje srca«, dodala je Nada Bereš, jedna od autorica u knjizi.

Vjera kao put koji traje

MeÄ‘u svjedoÄ�anstvima u knjizi naÅ¡lo se i ono Melite Malnar. Njezino obraćenje k iskrenoj vjeri zapoÄ�elo je sluÄ�ajno, kad je u sklopu poslovnoga puta u Rimu 2010. godine umjesto razgledavanja bazilike sv. Petra i vatikanskih znamenitosti bila na misi koju je predvodio papa Benedikt XVI. »Sveti Otac prolazio je pokraj nas tako blizu upućujući blagoslov. Pitala sam se Å¡to se to tu dogaÄ‘a, odakle tolika sreća i zanos. Kako sam mogla zavrÅ¡iti tu potpuno nespremna. Željela sam tu radost u svom srcu, na svom licu. Nakon sveÄ�anosti, kad smo iziÅ¡li na trg prepun okupljenoga mnoÅ¡tva, stopila sam se s masom ljudi koji su iÅ¡Ä�ekivali obraćanje pape i Angelus. Nisam se mogla odmaknuti s toga trga. S toga neoÄ�ekivanoga susreta kući sam ponijela knjižicu s tijekom liturgijskoga slavlja, koju sam dobila na ulazu. Bio je to najvrjedniji blagoslovljen predmet koji sam donijela kući. Od tada viÅ¡e ni jedna misa nije bila ista. Duh Sveti Ä�inio je svoje. Kao da mi je netko skinuo ljuske s oÄ�iju i odÄ�epio uÅ¡i. On je progovarao na razliÄ�ite naÄ�ine, kroz snove, kroz ljude koje mi je stavljao na put, kroz dogaÄ‘aje… ÄŒinilo se da je život prepun sluÄ�ajnosti. Nastupilo je razdoblje preispitivanja vlastitih postupaka i pogrjeÅ¡aka. Prolazila sam putom korak po korak perući se od grijeha«, zapisala je u svom svjedoÄ�anstvu Melita Malnar. »Svojim svjedoÄ�anstvom nastojala sam pokazati da je življenje vjere zaista put koji se ne odvija izmeÄ‘u poÄ�etne i zavrÅ¡ne toÄ�ke, nego put koji traje«, objasnila je. Prema njezinu svjedoÄ�anstvu taj put nije bio izuzet od zaprjeka, kao ni sumnja: »OdreÄ‘ene dionice puta bile su preteÅ¡ke, trebalo je prihvatiti križeve, oduprijeti se kuÅ¡njama. Gospodin me uÄ�io iz dana u dan. Bila sam svjesna Ä�injenice da vlastitim snagama ne mogu uÄ�initi niÅ¡ta, da niÅ¡ta nisam zaslužila i da sam potpuno ovisna o milosti i ljubavi kojima me obdaruje«, zapisala je vjernica Malnar, koja je u sklopu svoga svjedoÄ�anstva objavila i nekoliko kitica duhovne poezije i jednu meditaciju.

Knjiga kao djelo zajedništva

»’SvjedoÄ�anstva vjere’ svojevrstan su molitvenik župljana župe sv. Marka evanÄ‘elista. To je dio pologa vjere naÅ¡ih župljana koji su uvijek prianjali uz osobu Isusa Krista svojom molitvom, radom i odricanjem, gradeći živo svjedoÄ�anstvo vjere koje će, nadam se, pomoći svakomu Ä�itatelju da pronaÄ‘e Božju providnost u zapisanim redcima. Vjerujem da svi Ä�itatelji, pronalazeći Boga u ovoj knjizi, mogu spoznati sebe, svoje pogrjeÅ¡ke, patnje i križeve. ‘SvjedoÄ�anstva vjere’ napisana su na najteži mogući naÄ�in – životom – i kao takva knjiga je namijenjena svakomu, noseći pouÄ�an i zanimljiv sadržaj«, komentirao je angažman svojih župljana župnik Nikola Legac, koji je uz Katarinu Kolarić Jerković, vlasnicu nakladniÄ�ke kuće »Kalliopa«, bio inicijator projekta. Župnik Legac posebno je zahvalan župljanima Å¡to su imali hrabrosti dio svoga života podijeliti s drugima. Duhovni projekt MarkovÄ�ana, od poÄ�etne ideje do njezine realizacije u pisanju i tiskanju »SvjedoÄ�anstava vjere«, trajao je godinu i pol dana, objasnio je župnik, a u tom je vremenu župljane redovito hrabrio da iznesu svoja iskustva vjere, obavjeÅ¡tavao o fazama tiskanja knjige u župnim listićima te sudjelovao na predstavljanjima.

Zadaće i troškove nakladni�kih i tiskarskih poslova preuzela je obitelj Jerković koja se time i ina�e bavi u sklopu nakladni�ke kuće »Kalliopa«. »U naš duhovni zbornik uloženo je mnogo truda. Zahvalni smo Bogu što je projekt u kona�nici realiziran. Knjiga ostaje trajan zapis jednoga vremena koje je posebno po �vrstoj vjeri naših župljana. Kao nakladnika veseli me što je ova knjiga dana Isusu na dar«, kazala je Katarina Kolarić Jerković, koja je također zajedno sa svojim kćerima u knjizi podijelila i svoja duhovna promišljanja.

»Svjedo�anstva vjere« uklju�ila su i župljane koji svoja svjedo�anstva nisu podijelili tekstom, ali su se u knjigu uklju�ili i na druge na�ine svojim naporima. Franjo Fedor prikupio je podatke koji govore o hodu njihove župne zajednice kroz povijest. Miroslav Škof dao je doprinos glede tehni�ke i ra�unalne podrške, oko �ega je i ina�e angažiran u župi sv. Marka evanđelista.

»Mnoga okupljena svjedo�anstva napisali su stariji župljani rukom jer nisu vješti u radu na ra�unalu. Njihova je svjedo�anstva trebalo prebaciti u digitalni oblik, odnosno pretipkati. Zatim, kako knjiga ne bi bila jednoli�na, trebalo je odabrati prigodne slike. U arhivu fotografija župe u dogovoru s urednicima pomagao sam u odabiru slika koje će najbolje upotpuniti knjigu«, rekao je za Glas Koncila Škof te dodao da se posebno angažirao i u organiziranju predstavljanja knjige. »Kako sam blisko uklju�en u život župe, a općenito volim pomoći kad to mogu, radujem se što sam bio uklju�en u ovaj projekt. Nadam se da ćemo u budućnosti izdati i nastavak knjige. Svatko od nas ima svoje svjedo�anstvo koje može prenijeti na papir«, zaklju�io je Škof.

Objava PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA ŽUPLJANA ŽUPE SV. MARKA EVAN�ELISTA IZ MARKOVCA NAŠIČKOGA Trajan zapis o živoj vjeri pojavila se prvi puta na Glas Koncila.


Ribafish: Ove godine planiramo na svakom otoku o�istiti plažu
Izvor:  24sata.hr najnovije vijest
Petak, 28 Veljača 2020 15:30

U spomen na preminulog sina, novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish prošle je godine pokrenuo projekt RokOtok kako bi povezao 50 naseljenih jadranskih otoka

Svi pri�aju o meteoru koji je danas eksplodirao iznad Hrvatske; Astronomski savez šalje detalje i par snimki
Izvor:  Telegram
Petak, 28 Veljača 2020 15:29

Kao što ste vjerojatno danas �itali, a možda i �uli trenutak kad se to dogodilo, iznad Hrvatske je jutros eksplodirao bolid (meteor velikog sjaja), što je sada potvrdio i Hrvatski astronomski savez. Bolid je eksplodirao oko 10:30 sati, a nakon bljeska zvuk se u Zagrebu �uo oko 10:34, javljaju iz Saveza.

U većini gradova sjeverne Hrvatske �ula se eksplozija u trajaju nekoliko sekundi, a ponegdje su se tresli prozori, kažu. Materijalnih šteta nema. “Raspad se prema procjenama dogodio na visini većoj od 30 kilometara i zato je eksplozija viđena iz velikog dijela Hrvatske, od Istre, Dalmacije, Zagreba, a jedina do sad poznata video snimka je sa sigurnosne kamere automobila u Italiji, gradić Fano između Pesare i Ancone, udaljenog oko 350 kilometara zra�ne linije od Zagreba�, pišu.

Snimka o kojoj govore je ova:

Mole da im se Å¡alju snimke

Kako objašnjavaju, još nije poznato gdje je meteor to�no eksplodirao, ali pretpostavljaju negdje iznad sjeverne Hrvatske.

“Za preciznije lociranje potrebni su podaci seizmoloških stanica iz Hrvatske i Slovenije, te dodatne snimke sigurnosnih kamera. Moguće je da su dijelovi bolida preživjeli pad na tlo u obliku meteorita, no to�na lokacija se ne zna, a bez stru�ne analize kamenje pronađeno kao potencijalni meteoriti nemaju nikakve vrijednosti�, objašnjavaju.

Pozivaju sve koji su snimili ovaj trenutak da materijale Å¡alju na mail: astronomskisavez@gmail.com, kako bi utvrdila putanja meteora.

Pojavila se i snimka navodno snimljena u Zagrebu:

Meteor

Gepostet von Split UŽIVO am Freitag, 28. Februar 2020


Hrvatska je dobila domaćinstvo Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine…
Izvor:  Braniteljski portal
Petak, 28 Veljača 2020 15:27

Hrvatska je, Å¡to se tiÄ�e muÅ¡kog rukometa, bila domaćin triju velikih natjecanja. Dvaput smo bili domaćini Europskog prvenstva, 2000. i 2018. godine, te jednom domaćini Svjetskog prvenstva, 2009. godine… Hrvatska je dobila domaćinstvo Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine, odluÄ�eno je danas u Kairu. Hrvatska neće biti samostalni domaćin već ćemo turnir organizirati s Danskom i […]

Svi mislimo da to radimo najbolje, ali prostora za napredak uvijek ima. Uz naše trikove pretvorit ćete svaku žabu u princa!
Izvor:  LIFESTYLE | tportal.hr
Petak, 28 Veljača 2020 15:26

.

Hrvatski franjevac otvorio Instagram profil kako bi odgovarao na pitanja – svima poruÄ�uje: ‘Javi se slobodno!’
Izvor:  Bitno.net
Petak, 28 Veljača 2020 15:25

“ImaÅ¡ nekakav problem, pitanje ili nejasnoću i želiÅ¡ to s nekim podijeliti? Javi se slobodno! Nema glupih ni zabranjenih pitanja!”

Imate pitanje za svećenika, a ne znate gdje ga niti kome postaviti? Franjevac Ivan Marija Lotar otvorio je Instagram profil @askfrapriest, putem kojega mu možete postaviti bilo koje pitanje o životu, vjeri, moralu, a on će vam u što kraćem roku odgovoriti.

U razgovoru za portal Srednja.hr fra Ivan je rekao kako ga je na ideju pokrenula svijest o velikom broju mladih ljudi koji lutaju tražeći odgovore na svoja pitanja, ali se “srame ili boje svoga problema�.

U dva tjedna otkako je pokrenuo Instagram profil, kaže kako je dobivao prosje�no oko 20 pitanja dnevno. Naj�ešće teme su: pitanja spolnog morala, crkveno-pravni propisi, poteškoće u molitvi ili suhoća, a jedna od naj�ešćih formi pitanja je: “Je li grijeh…?� ili “Zašto je problem…?�. Osim odgovora na pitanje, fra Ivan svakome tko mu se obrati obećava i molitvu.

Onima koji mu postave pitanje jam�i anonimnost, iako zadržava pravo objaviti pitanje i odgovor u anonimnom obliku kako se pitanja ne bi stalno ponavljala.

Na kraju, obraćajući se �itateljima fra Ivan je poru�io: “Imaš nekakav problem, pitanje ili nejasnoću i želiš to s nekim podijeliti? Javi se slobodno! Nema glupih ni zabranjenih pitanja! Posjeti profil @askfrapriest. Pitaj, zaprati, lajkaj, podijeli u pri�i – tako pomozi i drugima!�

Bitno.net

Ovaj Ä�lanak Hrvatski franjevac otvorio Instagram profil kako bi odgovarao na pitanja – svima poruÄ�uje: ‘Javi se slobodno!’ se prvo pojavio na Bitno.net.


Iz obitelji izdvojeno sedmero djece, žena napala policajca
Izvor:  politikaplus
Petak, 28 Veljača 2020 15:23


“ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U ÄŒAÄŒINCIMA Korisnici ne mogu zamisliti život bez asistentica
Izvor:  Radio Virovitica i Virovitički list
Petak, 28 Veljača 2020 15:22

Program ”Zaželi” diljem Hrvatske pokazao se viÅ¡e nego korisnim i humanim pa tako i općini ÄŒaÄ�inci. Nakon godinu i pol dana provoÄ‘enja projekta zadovoljni su svi, Općina kao nositelj, zaposlenice, a ponajviÅ¡e korisnici. Općina ÄŒaÄ�inci prije pokretanja ovog projekta, radila je na svom kako bi pomogla mjeÅ¡tanima treće životne dobi, i to pod nazivom ”Pomoć […]

Lijekovi koji Å¡tete bebinim zubima
Izvor:  Roditelji.hr
Petak, 28 Veljača 2020 15:20

Postoji niz uobiÄ�ajenih stvari, koje svakodnevno koristimo i koji mogu oÅ¡tetiti zube djece. Osim hrane, posebice slatkiÅ¡a, koju jedemo i Å¡to je većini ljudi poznato, mnogi ne znaju da limunov sok nije osobito dobar za zube, koje mogu oÅ¡tetiti i neki lijekovi. Bijele mrlje na mlijeÄ�nim zubima, najÄ�ešće uz zubno meso, predstavljaju poÄ�etni karijes. One […]

Lijekovi koji štete bebinim zubima je sadržaj prenesen sa Roditelji.hr.


<< < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > >>